Bon szkoleniowy na prawo jazdy

Utworzony przez Admin21.04.2018
Bon szkoleniowy na prawo jazdy

Urzędy Pracy oferują bezrobotnym różne rodzaje wsparcia, dzięki którym znalezienie pracy ma być łatwiejsze. Jednym z nich jest bon szkoleniowy. 

Czym jest bon szkoleniowy?

Bon szkoleniowy stanowi formę dofinansowania ze strony Powiatowych Urzędów Pracy. Umożliwia on skierowanie i opłacenie bezrobotnemu przez PUP każdego kursu, który podniesie jego szanse na zatrudnienie. Co ważne, to sam bezrobotny wskazuje kurs, jaki chce odbyć (nie może być to kurs, który Urząd Pracy już organizuje). Bonem można pokryć koszty szkolenia, dojazdu, zakwaterowania i badań lekarskich. Jeśli ich wartość1 będzie wyższa, niż wartość bonu, bezrobotny musi pokryć różnicę we własnym zakresie. 

Kto może dostać bon szkoleniowy?

Bon przewidziany jest dla osób bezrobotnych, które nie ukończyły 30. roku życia. Aby PUP rozważył przyznanie bonu szkoleniowego, bezrobotny musi złożyć odpowiedni wniosek (wzór wniosku o bon szkoleniowy znajduje się na stronach PUP-ów). Starosta przyznaje bon po zapoznaniu się z planem działania wnioskodawcy i uprawdopodobnieniu przez niego zatrudnienia po odbyciu kursu. Czym jest uprawdopodobnienie zatrudnienia? Chodzi o wykazanie, że konkretny kurs faktycznie zwiększy szanse danej osoby na zatrudnienie. Chcąc otrzymać bon szkoleniowy na prawo jazdy C+E, możesz na przykład zadeklarować, że założysz własną działalność transportową lub zdobyć zaświadczenie od przewoźnika, który wyrazi gotowość zatrudnienia Cię po tym, jak zdobędziesz niezbędne uprawnienia. 

Bon szkoleniowy dla kierowców zawodowych

Czym jest stypendium szkoleniowe?

Osobie, która dostała bon szkoleniowy, w trakcie kursu przysługuje stypendium szkoleniowe. Jeśli kurs trwa co najmniej 150 godzin miesięcznie, wysokość stypendium może wynieść 120% wysokości zasiłku dla bezrobotnych. Stypendium nie przysługuje osobom pobierającym zasiłek, dlatego każdy powinien indywidualnie rozważyć, otrzymywanie którego z tych świadczeń opłaca mu się bardziej. 

Ważne: pamiętaj, że jeśli przerwiesz szkolenie lub nie zdobędziesz uprawnień, które ma zapewnić kurs, będziesz musiał zwrócić Urzędowi poniesione przez niego koszty bonu szkoleniowego. 
 

1W ramach bonu szkoleniowego starosta finansuje bezrobotnemu do wysokości 100% przeciętnego wynagrodzenia, obowiązującego w dniu przyznania bonu szkoleniowego, koszty:

 • jednego lub kilku szkoleń, w tym kosztów kwalifikacyjnego kursu zawodowego i kursu nadającego uprawnienia zawodowe – w formie wpłaty na konto instytucji szkoleniowej;

 • niezbędnych badań lekarskich lub psychologicznych – w formie wpłaty na konto wykonawcy badania;

 • przejazdu na szkolenia – w formie ryczałtu wypłacanego bezrobotnemu w wysokości:

 • do 150 zł – w przypadku szkolenia trwającego do 150 godzin,

 • powyżej 150 zł do 200 zł – w przypadku szkolenia trwającego ponad 150 godzin;

 • zakwaterowania, jeśli zajęcia odbywają się poza miejscem zamieszkania – w formie ryczałtu wypłacanego bezrobotnemu w wysokości:

 • do 550 zł – w przypadku szkolenia trwającego poniżej 75 godzin,

 • powyżej 550 zł do 1100 zł – w przypadku szkolenia trwającego od 75 do 150 godzin,

 • powyżej 1100 zł do 1500 zł – w przypadku szkolenia trwającego ponad 150 godzin.

×
StartKontakt

Kontakt

Formularz kontaktowy

Dziękujemy za wysłanie zgłoszenia!

Wkrótce skontaktujemy się z Tobą.

Problem z wysłaniem zgłoszenia.

Spróbuj jeszcze raz.

Kontakt bezpośredni

 • Dane adresowe: TransJobs.eu Sp. z o.o.
  ul. Racławicka 2-4
  53-146 Wrocław
  KRS 0000651523
  NIP 8992804377
 • Infolinia:+48 71 733 36 09
 • E-mail:

O nas

Należymy do Grupy Trans.eu , która od 14 lat wspiera rozwój branży transportowej poprzez dostarczanie narzędzi, usług i nowoczesnych rozwiązań. Projekt TransJobs.eu powstał w odpowiedzi na potrzeby pracodawców związane z brakami lub trudnym dostępem do fachowców na rynku pracy.

Naszą misją jest wspieranie branży transportowej poprzez poprawę jakości pracy kierowców , podnoszenie ich kwalifikacji oraz renomy ich zawodu. Chcemy, aby najlepsi pracodawcy mogli zatrudniać najlepszych pracowników, a rynek pracy w branży TSL był Smart&Fair.

Trans.eu